Centerpladserne

Centerpladserne

De 3 lejrpladser bruges som regel til sommerlejre, men kan lejes hele året rundt. Nederst i billedet ses raftegården Togger 2Centerpladserne