Lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejebetingelser

 

Vilkår for lejekontrakt, Stevninghus

 

Lejemål

Lejemålet er endelig indgået når Stevninghus har modtaget en skriftlig accept af lejekontrakten. Depositum skal indbetales rettidigt jf. kontrakten, ellers forbeholder Stevninghus sig retten til at annullere lejemålet uden varsel. Det fremgår af kontrakten hvad lejemålet omfatter. Depositum fratrækkes på slutafregningen, og denne fremsendes efter lejemålet har fundet sted.

 

Afbestilling

Indtil 6 uger før lejemålets start, kan det lejede afbestilles med tab af depositum, derefter opkræves det fulde lejebeløb.

 

Ankomst og afrejse

Lejemålet er gældende fra kl. 14.00 på ankomstdagen, dog forbeholder Stevninghus sig retten til at ændre på dette hvis det er påkrævet.

Ved afrejse skal huse med overnatningsplads være tømt og rengjort kl. 9:00, øvrige huse senest kl. 11:00.

(bemærk afsnit ang. rengøring)

 

Betaling/Kontonr.

Skulle indbetalings-kortet gå tabt kan beløbet overføres til vores konto i Danske Bank: Reg. 9541 Konto 10209072

 

El

I husene med køkken samt på udendørs strømstik, betales der el efter forbrug. Stevninghus aflæser elmålerne før og efter afholdt lejemål, og opkræver beløbet via slutafregningen.

 

Rengøring

Husene afleveres klargjort til almindelig rengøring. I alle husene er ophængt instruktion for hvad vi forventer af dette. Der findes ligeledes planer for opstilling af borde/stole. Manglende oprydning vil blive pålagt lejers afregning efter timeløn, dette gælder også for ekstraordinær rengøring.

 

Husdyr

Hunde og katte m.m. må kun medbringes efter særlig aftale med Stevninghus, og må ikke komme ind i husene.

 

Brænde og rafter (Gælder kun lejrplads)

Lejen inkluderer brug af brænde, samt brug af de rafter der findes på området. Husk at rafter under ingen omstændigheder må opskæres eller brændes.

 

Force majeure

Opstår der forhold Stevninghus ikke har indflydelse på, der gør at aftalte lejemål ikke kan gennemføres, tilbagebetales depositum samt evt. andet på forhånd indbetalt beløb.